Om oss 

Samarbetshälsan drivs av två kunniga, kompetenta personer som upptäckt att våra kunskaper hänger samman på ett meningsfullt sätt. Med våra förenade kunskaper kan vi bidra till ett effektivare och roligare arbete med positiva, hälsomässiga konsekvenser. Därför har tillsammans utvecklat verksamheten Samarbetshälsan.

Samarbetshälsan är ett redskap för att, genom utveckling och stöd av samarbete och samverkan, bidra till ett arbete att må bra av! Vi är övertygade om att utbildning tillsammans med forskning, som verkligen angår teamet, ger en positiv utveckling av teamarbetet.

Till denna duo av personer kopplas vid behov olika partners med inriktning mot folkhälsoarbete, kvalitetsutveckling och sjukgymnastik.

 

Håkan Sandberg 

Håkan är lärare, författare, konsult och forskare med stor erfarenhet av utbildning och ledning från skola, högskola och arbetsliv. Han är docent i pedagogik med teamarbete som dominerande forsknings- och utvecklingsområde.  

Håkan är också författare till flera böcker för gymnasiet, högskolan och arbetslivet, samt forskningsrapporter och artiklar med mera.  Det Goda Teamet - Om teamarbete, arbetsklimat och samarbetshälsa är hans hittills mest spridda forskningsbaserade bok. Nu är också Samarbetshälsa: om effektivt samarbete och välbefinnande  

Förutom teamforskning har Håkan även genomfört folkhälsoforskning och utbildningsforskning, arbetat internationellt, varit samtalspartner vid organisationsutveckling och arbetat politiskt.  

Håkan brinner för att bidra till meningsfull kunskap för alla som arbetar med det svåra och viktiga välfärdsarbetet. Han ser samarbetet mellan forskning, utbildning och arbetslivet som mycket viktigt!

På senare år har Håkan också utvecklat sin kompetens om samtal i vården och har 2014 publicerat ett större arbete om detta. Han kan även tydliggöra den pedagogiska roll som olika företag och myndigheter har att leva upp till vid kontakten med andra organisationer samt med olika klienter etc.

Carin Ljungkvist  

Carin är utbildad Stress och Friskvårdsterapeut, dans- och yogalärare. Hon är intresserad av friskvård och av alla de delar som har betydelse för hur vi mår och hur vi behåller eller kan förbättra vår hälsa. 

Carin har i många är jobbat med dans och yoga och ser att man kan uppnå hälsa genom att låta kroppen ta mer plats i vardagen. Hon arbetar numera bland annat med personalrekrytering, säljaktiviteter och utbildning i dans. Hennes "friskvårdsögon" är ett viktigt komplement till Håkan Sandbergs "forskarögon" och bidrar till nyanserade bedömningar av samarbetens betydelse för den individuella hälsan

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Länkar till böcker 

Det Goda Teamet - Om teamarbete, arbetsklimat och samarbetshälsa

Samarbetshälsa: om effektivt samarbete och välbefinnande

___________________________________________________