Erbjudanden

Samarbetshälsan AB erbjuder en mängd olika insatser som alla syftar till att skapa effektivare samarbeten och få dem som samarbetar att må ännu bättre, framför allt i sitt samarbete med varandra.

Våra erbjudanden sträcker sig från A - G. Vid samtal med Samarbetshälsan är det förstås möjligt att kombinera/modifiera dessa erbjudanden så att det passar just er verksamhet.

 

A. "Enkel början": Test av teamet/arbetsgruppen med redovisning

Ett enkelt sätt att börja utveckla teamet/arbetsgruppen på är att genomföra ett "teamtest" på. Det tar ca 30 minuter med introduktion. När de individuella svaren samlats in, kommer Samarbetshälsan att skriva en rapport med ledning av detta. Rapporten är både en lägesrapport och en blick framåt mot vad som borde utvecklas för att öka gruppens prestation och individernas välbefinnande i samarbetet.

Teamtestet vilar på helt aktuell forskning och är anpassat till just era arbetsförhållanden.


B. Basutbildning av team för verksamhetsutveckling 

Detta är en aktivitet som har mycket stora möjligheter att skapa verkliga förbättringar för team. Erfarenheterna av dessa utbildningar talar för att 3 dagars utbildning inom en period på 3-6 månader, med mellanliggande uppgifter, fungerar optimalt som verktyg i egen styrd utveckling.


C. Basutbildning av teamledare för verksamhetsutveckling 

Detta är en aktivitet som fokuserar på teamledarens roll, en ofta avgörande faktor i teamets prestation och välbefinnande. Även här är 3 dagars utbildning över en tid på 3-6 månader med mellanliggande uppgifter optimalt.


D. Föreläsningar

Föreläsningen ges under en halv dag för att bidra till energi och stimulans i verksamheten. Den kan kombineras på olika sätt med andra erbjudanden här.


E. Handledning

Handledning är ofta en naturlig följd av att Samarbetshälsan deltar i en förbättringsprocess. Den syftar till att tydliggöra den inriktning på förbättringsarbetet som föreslagits, stödja teamets medlemmar och teamledaren, men också på att hitta nya sätt att arbeta på då nya omständigheter kommer till. Överenskommelse om detta kan träffas innan, under eller efter A-C.

Samarbetshälsan har också stor erfarenhet av handledning av teamledare och verksamhetschefer.


F. Utvecklingsrapport

Samarbetshälsan skriver utvecklingsrapporter i anslutning till A, B och D. Detta lämnar ett redskap kvar hos organisationen och bidrar på det sättet till fortsatt utvecklingsstöd. Överenskommelse om detta sker innan något annat moment påbörjas.


G. Kartläggning, analys, förbättringsförslag -KAF

Efter överenskommelse med uppdragsgivare, genomför Samarbetshälsan Kartläggning, Analys och Förbättringsförslag (KAF) för samarbetsförhållanden i en organisation. Det inledande samtalet med uppdragsgivaren och Samarbetshälsans "verktyg" ligger till grund för den arbetsmetodik som används.