Grunden:  

Samarbetshälsa - forskningen

Håkan Sandberg har sedan 1985 bedrivit studier av team och teamarbete inom välfärdstjänster framförallt i Sverige. Välfärdsområdet är stort och omfattar hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, förskola, universitet och högskolor, socialtjänst, Skatteverket, polis etc.

I forskningen finns också kunskaper från näringslivet och möjligheter att tillämpa kunskaperna även där

Det är mycket meningsfullt att kombinera forskning med utvecklingsinsatser - ja, det känns tokigt att inte tillämpa forskningsresultaten - och att samtidigt lära sig av arbetslivet som ett sätt att hålla forskningen ständigt aktuell! 

 

Samarbete

Det är både spännande och meningsfullt att samarbeta med andra forskare och praktiker i forskning och utveckling, inte minst för att själv lära sig mer, både på och utanför högskolor och universitet. Kunskapen växer då den tillämpas. Detta sker också hela tiden i min roll som lärare, föreläsare och som utvecklingsstöd i teamfrågor.

 

Ett bra samarbete fordrar både en "rationell" uppfattning om resurser, processer och resultat och dessutom individernas goda samarbetshälsa 

Hur har då "Samarbetshälsa" uppstått och vilken betydelse har det för samarbete och samverkan på arbetsplatser? Ett bra teamarbete med tanke på "nyttan" för kund, patient, klient eller brukare har alltid varit en grundtanke, men forskningen har också med tiden visat att hälsan hos människor som samarbetar och samverkar med varandra  har mycket stor betydelse. Kort sagt har denna forskning lett till slutsatsen att  ett bra samarbete fordrar både en "rationell" uppfattning om resurser, processer och resultat och dessutom individernas goda samarbetshälsa. I boken Det goda teamet - om teamarbete, arbetsklimat och samarbetshälsa(Studentlitteratur, 2006) finns den forskningsmässiga bakgrunden beskriven. Ett tidigare arbete, Team i utveckling (Studentlitteratur, 1997), beskriver en modell för kvalitetsutveckling.

 

En forskningsantologi

Mer kunskaper om teamarbete har också utvecklats tillsammans med forskarna Johan Berlin och Eric Carlström. Under 2009 gav vi som redaktörer ut en forskningsantologi: Teamarbete i vård, behandling och omsorg - erfarenheter och reflektioner (Studentlitteratur). Vi har haft förmånen att samarbeta med såväl praktiker som forskare i detta arbete, vilket bidragit till bokens unika bredd och djup.

 

Boken ”Samarbetshälsa”

Det senaste populärvetenskapliga bidraget om samarbetshälsa är den bok som kom ut hösten 2011: Samarbetshälsa. Om effektivt samarbete och välbefinnande (Lund: Studentlitteratur). Boken innehåller också nya forskningsreferenser, för den som vill fördjupa sig i detta.  Den bär också tydliga spår av utvecklingsarbeten de senaste åren, från familjecentraler, fastighetsförvaltning, äldrevård och äldreomsorg etc. I ett av kapitlen redovisas en studie från såväl näringslivet som offentliga välfärdstjänster.

 

Pågende forskning

Forskning pågår och finns också i artikelformat som:

1. Sandberg, H. (2013). The four cultures of collaborative health. A first empirical study.Scandinavian Journal of Public Administration 16 (2) s. 69-91.

2. Sandberg, H. (2010). The Concept of Collaborative Health. Journal of Interprofessional Care, 24 (6), s. 644-652. 

3.Sandberg, H. (2004): University Continuing Education as Teamwork – Three Case Studies. Journal of Adult and Continuing Education, 10, (2), 114 – 133.

4.Berlin, J, Carlström, E. & Sandberg, H. (2012): Models of teamwork: ideal or not? A critical study of theoretical team models. Team Performance Management, 18 (5), pp 328-340.

5.Sandberg, H. 2013: The four cultures of collaborative health. A first empirical study. Journal of Scandinavian Public Administration 16 (2), pp 69-91.

6.Sandberg, H. 2015: Foundations of the sustainable team index, STI. Team Performance Management. (submitted January 2015).