Publicerat

Böcker

Team i vård, behandling och omsorg

Författare: Berlin & Sandberg (Studentlitteratur) kommer i en ny upplaga sommaren 2016.

Sjuksköterskans samtal - professionalitet och medmänsklighet.

Författare: Sandberg, Håkan  (Länk) 

Handbok

En handbok för teamutveckling på Familjecentralen (50 sidor) har publicerats i maj 2012.

Boken kan beställas via e-post (se ovan). Pris: 100 kronor exkl. moms.

Samarbetshälsa . Om effektivt samarbete och välbefinnande

I oktober 2011 har Håkan Sandberg utkommit med en bok i samarbete med Carin Axelsson: Samarbetshälsa . Om effektivt samarbete och välbefinnande(Studentlitteratur). För personalansvariga och studerande med inriktning mot samarbete och hälsa, är detta en relevant bok.

Det goda teamet 

Författare: Sandberg, Håkan (Studentlitteratur, 2006) är användbar för att både belysa forskning kring team och som ett stöd i teamutveckling. (Länk)

Andra aktuella böcker

I januari 2010 utkom Vårdpedagogiska utmaningar(Liber) i vilken Håkan medverkar med kapitlet Lärande team i vård och omsorg.


Artiklar

Ny artikel

Scandinavian Journal of Public Administration 16 (2) s. 69-91:The four cultures of collaborative health. A first empirical study (2013).

"Bas-artikel"

En vetenskaplig artikel om samarbetshälsa, "The Concept of Collaborative Health" har publicerats i Journal of Interprofessional Care, 24 (6), s. 644-652 (2010).