Kundkommentarer

De utvecklingsarbeten Samarbetshälsan AB genomför utvärderas alltid, både av uppdragsgivaren och av Samarbetshälsan. Forskning och litteratur som stöd för utvecklingsarbeten är alltid vetenskapligt granskad. Rösterna är alltså av många slag, från såväl enskilda kursdeltagare som chefer, journalister och vetenskapliga granskare.

 

Röster från utvecklingsarbeten 

Projektledare  familjecentraler:

Samarbetshälsans för verksamheten unikt anpassade insatser har utgjorts av utbildning som föreläsningar, gruppaktiviteter och handledning samt aktionsforskning och författandet av en utvecklingsrapport specifikt för verksamheten. De insatser som genomförts har varit av hög kvalitet. Som utvecklingsstöd för verksamheten har de inneburit att flera enheter har fått hjälp till fortsatt utveckling. Insatserna har även tydliggjort vikten av fortsatt arbete/stöd av en organisationsstruktur för föreningens medlemmar/familjecentraler. ... Jag kan rekommendera Samarbetshälsan/Håkan Sandberg som ett stöd i team- och organisationsutveckling.


Projektledare kommunal Omvårdnadsförvaltning och Landstingets Primärvårdsrehab:                                                                      

Som utvecklingsstöd har (Samarbetshälsans insatser) inneburit att teamarbete inom och mellan verksamheterna har förbättrats. Det har gjort att förutsättningarna och möjligheterna för kunderna (hemmaboende äldre personer) att få en tidig, samordnad och effektiv rehabilitering av hög kvalitet oavsett var man befinner sig i vårdkedjan har förbättrats. Kvalitetsbestämbara enheter ("kritiska frågor") har identifierats och kommunicerats vilket är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen och förbättringen av teamarbete internt och externt. Om likartade behov av team- och organisationsutveckling återkommer, är det mycket troligt att Samarbetshälsan/Sandberg kommer att anlitas igen.


Fastighetschef:                                       

De insatser som genomförts har varit av mycket hög kvalitet. Som utvecklingsstöd för verksamheten har de inneburit att den interna processen kring grupp- och teamutveckling har kommit långt. Jag kan rekommendera Samarbetshälsan/Håkan Sandberg ...


Från föreläsning vid småföretagarecentrum: 

Den här föreläsningen är bland det bästa jag varit med om.


Kursdeltagare från äldreomsorgen:

Jag är med i ett team som just startat. Så här fanns massor av tips att hämta. 

Jag tror att mycket av det vi pratat om och övningar vi gjort, diskussioner och reflektioner kan jag använda både i mitt jobb och i mitt privata liv.      

Bra kurs. Mycket nyttig kunskap. Bra att varva teoretiska delar med praktiska pass.  

Inget flum. Kursen bygger på forskning.

Bra!                                                                                                                                                            

Mycket bra upplägg. Aldrig för statiskt och långt. Härliga föreläsare/kurshållare. En eloge till er båda.           


Från utvecklingsdagar inom fastighetsförvaltning:

Bra jobbat!  

Chefen fick några bra tankeställare.

Det stärkte oss anställda. 

Detta öppnar möjligheter till positiv förändring.

Bra föredragshållare med gott innehåll.


Deltagare vid teamutveckling för familjecentraler:  

Två givande dagar som gett inspiration att fortsätta jobba med det som är bra, men kan bli bättre, överbrygga svårigheterna och bibehålla det som fungerar bra.

Bra och inspirerande.


Röster från kurs i teamledarskap vid högskolan:

Tack för en bra kurs – det var faktisk den första kursen som hade en del av den ”akademiska diskussionen” som jag längtat efter under magistertiden.

Jag tycker att kursen varit mycket intressant och givande. Ämnet teamledarskap är väldigt nyttigt för alla som planerar att jobba i gemenskap med andra människor. På det stora hela är jag mycket nöjd med tillvägagångsättet och kursens utformning. Om något önskas ändras så är det möjligen att ha något mer lektionstillfälle då jag gillar lektioner. Det är enklare att få en bra överblick av vad som är viktigt när någon som är kunnig i ämnet har valt ut delarna. När man läser själv är det alltid en risk att man förbiser något. Så de absolut mest givande delarna var utan tvekan lektioner och även seminarierna men framför allt de delar då du som lärare var inblandad i samtalen eller föreläste om något. Så slutledningsvis vill jag tacka för en mycket bra och intressant kurs och jag hoppas att andra gillat och gillar den lika mycket som jag gjorde.

Mitt helhetsintryck är att kursen var bra. Bra litteratur! Jag har lärt mig massor.

Citat

"Förståelsen för att samverka mellan olika verksamheter och förmågan att arbeta i team har ökat."

(Kommentar från ett landsting, 2016) 

"Vi tackar för ett mycket bra föredrag. Det var inspirerande, bildande och givande. Vi fick nya kunskaper kring pedagogiskt förhållningssätt som vi tydligt kan kopplat till vårt uppdrag och arbete."

(Verksamhetsansvarig vid utvecklingsenhet inom hälso- och sjukvård, 2016)

"Tack för senast. Gruppen har vid flera tillfällen uttryckt hur bra de upplevde din genomgång. Det har också blivit en förändring i gruppen som är positiv." 

(Personalchef ett par månader efter mötet med Samarbetshälsan, 2014)