Press

På den här sidan kan du hitta exempel på tidningsartiklar, "Press", om Samarbetshälsan eller den forskning och det författarskap som Samarbetshälsans utvecklingsarbeten vilar på. Detta ger en bild av den evidens som Samarbetshälsans utvecklingsinsatser har.

 

Press, ett urval

Så formar du ett framgångsrikt team (BIZ Handbok för smart företagande, nr 8 2016, s. 16-19)

Det frangångsrika teamet måste få tid  (Tidningen We 1, 2015, s. 16-17)

Teamledaren behöver också utmana gruppen, bråka med den (Chef & Karriär 1, 2016, s. 34)

jobbar ni bäst i teamet (Publikt nr 3, 8/3 2013, s. 22-23)

Ett hälsosamt samarbete (Falukuriren 1/11 2011, s. 7)

Hälsa eller ohälsa - samarbete kan avgöra (Vårdfokus nr 2, 2011, s. 46-47)

Lagarbete riskerar att gå åt helvete (Dagens Nyheter, "Jobb torsdag", 13/10 2011, s. 16)

Ständigt samspel tröttar ut oss (Ingenjören. Sveriges ingenjörers medlemstidning, 14/10 2011, www.ingenjoren.se/2011/10/14320/)

Teamarbete kan göra oss friskare (Västmanlands läns tidning, 22/10 2011, s. 14)

Han vill se mer civil olydnad på arbetsplatserna (Folket 6/10 2011, s. 12-13)

Samarbete på gott och ont (Uppsala Nya Tidning 8/10 2011, "På Jobbet")


Intervjuer

Artikel på suntliv.nu

En intervju 3/9-12 från arbete med försäkringsområdet inom arbetsmarknaden, AFA, finns på http://www.suntliv.nu/Projekt/Hallbar-Rehabilitering/Artiklar-om-hallbar-rehabilitering/Samarbetshalsa--vad-ar-det/


Artikel om samarbetshälsa i Vårdfokus

I en artikel februari 2011 intervjuas Håkan. Artikeln handlar helt enkelt om vad "Samarbetshälsa" är.Se vidare: https://www.vardfokus.se/tidningen/2011/nr-2-2011-2/halsa-eller-ohalsa-samarbete-brkan-avgora/