Nyheter

2017-09-30

Ny bok

Pedagogik för sjuksköterskor (Studentlitteratur) har nyss utgivits. Boken innehåller bl.a. kapitel om perspektiv på och teorier om lärande, förbättringsarbete, handledning, ledarskap, kompetensutveckling och lärande organisationer.

_________________________

2017

Det nya året 2017 fortsätter med föreläsningar inom olika myndigheter som vill utveckla sitt teamarbete. De nya regionerna eftersträvar också nya samarbetsformer och samarbetar i det med Samarbetshälsan. Författarskapet fortsätter liksom utvecklingen av utvecklingsrapporter, bl.a. gällande pedagogiskt förhållningssätt inom olika verksamheter. Att myndigheter också har ett pedagogiskt uppdrag är ofta förbisett!

 

2016

Under 2016 har Samarbetshälsan 
genomfört en utvärdering och nystart för teamarbetet på en vårdcentral samt teamutveckling för äldreomsorgen i en stadsdelsförvaltning i en större kommun.

 

 

________________________

Kontakt:

samarbetshalsan@gmail.com

Tel: 0738 / 27 27 00

_________________________

Välkommen till Samarbetshälsan!          

Vill ni ...

- få ut mer av samarbete i er verksamhet?         

- öka er lönsamhet genom effektivare samarbeten och
  medarbetare som mår bättre?

- utveckla er pedagogiska kompetens?                                       

Vi har redskapen som kan hjälpa er till en god samarbetshälsa. 

 

Vi skapar tillsammans en positiv utveckling

Bra samarbetsförhållanden har avgörande betydelse för resultatet av ert arbete och hur ni mår på jobbet. Samarbetshälsans verksamhet bygger på aktuell forskning, utvecklingsarbeten och utbildning. Genom forskningsbaserad och verksamhetsanknuten utbildning, skapar vi tillsammans en positiv utveckling för verksamheten, teamledaren och teammedlemmen!

Vi erbjuder insatser, som föreläsningar samt team-test med åtföljande lägesbeskrivning och vid behov därefter utbildning och handledning som nästa steg .

Insatsen är unikt anpassat till organisationens och gruppernas/ teamens situation och bygger på djup och mångårig erfarenhet av utveckling av samarbete och samverkan.

Det finns stora vinster att göra på gott samarbete! 

 

Samarbetshälsan erbjuder utbildningar, utvecklingsarbeten och forskningsinsatser för att förbättra verksamheten på ett sätt som kan skräddarsys efter de önskemål ni har! (Se Erbjudanden) Här ingår längre och förbättringspotenta (se länken "Kommentarer") utvecklingsarbeten, föreläsningar, handledning, utvecklingsrapporter samt beskrivningar av samarbetsförhållanden med analys och åtgärdsförslag